Overige (persoonlijke) problemen

Mijn werkwijze is open, betrokken en persoonlijk..